Sub această deosebită siglă, la Comunitatea Evreilor din Brașov, a avut loc un deosebit și bine primit spectacol.
Este vorba de o fericită asamblare a trei evenimente prin care evrei cu origine românească și-au manifestat talentul și sentimentele .
D-na Menorah Winston, născută în România, actualmente cetățean al Statelor Unite, interpretă de muzică clasică și nu mai puțin de muzică evreiască ne-a oferit un veritabil concert de operă și o interpretare de excepție a câtorva melodii evreiești.
O plăcută completare a acestei părți a evenimentului ne-a oferit-o Maya Ciosa, tânără interpretă de muzică, născută în Israel, care trăiește în România, membră a corului Comunității Brașovene și care la cei 14 ani pe care îi numără, promite să devină o personalitate în domeniu.
Dl. Shlomo Josefsohn, de asemenea nativ din România, cetățean al STATULUI ISRAEL și cunoscut interpret al nenumărate melodii din repertorii de muzică israeliană și românească, dar și autor al multora dintre ele, a susținut o altă parte a plăcutei după amiezi. Spectacolul oferit de acest interpret a inserat explicații ale melodiilor dar și sentimente care le-au însoțit și inspirat.
Cea de a treia ofertă, făcută de D-na Adela Segal Shefer – poetă bilingvă, născută în România,acum cetățean israelian, a oferit prilejul unei lansări de carte de poezie caracterizate de o metrică interesantă, de o bogăție deosebită de figuri de stil și o comunicare bogată de stări de spirit si sentimente. Acestă lansare s-a bucurat de prezentarea D-nei Dr. Irina Airinei Vasile.
Întregul eveniment s-a bucurat de o apreciere deosebită din partea publicului.

Val George

 

 

Pin It on Pinterest

Share This